Header

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, înfiinţat în anul 1908, este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistenţă medicală de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi, funcţionând în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu răspunde potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale ce pot prejudicia pacienţii. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală răspunderea este individuală.Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

În conformitate cu Criteriile de Clasificare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în funcţie de competenţă, stabilite de M.S. prin Ordinul nr.1408/2010 şi a Ordinului 675/24.05.2011, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este unitate sanitară de categoria V, pentru acordarea asistenţei  medicale de specialitate pentru pacienţii din judeţul Hunedoara şi din judeţele limitrofe.

 

Forma Juridică

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, dar şi  din transferuri de la bugetul de stat, pentru programele şi subprogramele naţionale .

Unitatea este subordonată Consiliul Judeţean Hunedoara şi Ministerului Sănătăţii. Din punct de vedere al finanţării, are încheiat contract de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara. 

Scroll to top