Header

 

Structura activității medicale

Conform  Ordinului M.S.nr. 585 /2010, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu are în structura 2 secţii având o capacitate de 230 paturi, structurată după cum urmează: 

  • Secţia Pneumologie  I            115 paturi
  • Secţia Pneumologie  II           115 paturi   

              TOTAL:                                230 paturi

 

Compartimentele de tuberculoză au circuite funcţionale separate, iar personalul medico-sanitar, auxiliar şi de curăţenie din secţii lucrează prin rotaţie atât în compartimentele de tuberculoză cât şi în cele de pneumologie.

 

La nivelul sanatoriului funcţionează:

  • Farmacie (cu circuit închis)
  • Laborator analize medicale
  • Laborator radiologie şi imagistică medicală
  • Laborator explorări funcţionale
  • Compartimentul de Prevenire si Control a Infectiilor nosocomiale          
  • Compartiment de nutritie si dietetica
  • Camera de gardă

 

Structura funcţională

       In structura Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu mai functioneaza :

              A.      - Compartiment Internari-Statistica

                       -  Birou de management al calitatii serviciilor medicale

              B.      Aparatul functional format din :

                       -Compartiment RUNOS

                       -Serviciul Tehnic- Administrativ, Aprovizionare si Transport                    

                      - Compartiment Administrativ, Aprovizionare si Transport     

                      - Birou Achizitii, informatica, SSM si PSI, Protectia Mediului.

                      - Compartiment Contabilitate

             C.      Alte compartimente funcţionale în subordinea serviciului administrativ:

                      - Bloc alimentar

                      - Compartiment Spălătorie

                     - Compartiment Tehnic Intretinere

 

Personalul din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu se compune din următoarele categorii:

A. Personalul medico-sanitar

         a.personal de conducere

         b.personal execuţie

 

B. Personalul din activităţi auxiliare

         a.personal de conducere

         b.personal de execuţie

         c.muncitori

 

C. Personal din aparatul funcţional

         a.personal de conducere

         b.personal de execuţie de specialitate

         c.personal de execuţie administrativ

         d.personal deservire

 

Numărul personalului aferent unităţii sanitare se stabileşte în conformitate cu criteriile de normare în vigoare.

Structura apobata conform Ord.585.26.05.2010

Scroll to top