Header

 NOU

 

 

 

Un NOU serviciu medical pentru pacienti, prin Ambulatoriul de Specialitate Integrat.

“Somnul , rol major în sănătatea organismului !”

 

 

Urmărim să diversificăm serviciile medicale, astfel că vom oferi pa­ci­enților un nou segment de in­ves­tigații, unele specifice pentru diag­nos­ticul, tratamentul și evaluarea per­soanelor cu apnee în somn, forma obstructivă. Apneea de somn obs­truc­tivă este de­finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab­dominale, da­to­rate unui obstacol ( polipi nazali, for­ma­țiuni adenoide, de­viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul­monară, obe­zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante ).

Simptomele pot fi diurne ( cefalee ma­tinală, oboseală diurnă, lip­sa de concentrare, deficit de atenție, scă­derea libidoului ) și nocturne ( sfo­răit, pauze de apnee în somn relatate de pacient sau de partenerul de pat, somn neodihnitor, neliniște ). Diagnos­ti­cul și evoluția se formulează pe baza po­ligra­fiei nocturne cardio-respira­torii, iar tra­tamentul implică folosirea Venti­lației Non-Invazive de tip CPAP (presiu­ne pozitivă în căi aeriene de tip con­ti­nuu) și BiPAP (presiune pozitivă în căi ae­riene cu două nivele pre­sio­nale), aso­ciat tratamentului comor­bi­dităților.

Apneea de somn obs­truc­tivă este de­finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab­dominale, da­to­rate unui obstacol ( polipi nazali, for­ma­țiuni adenoide, de­viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul­monară, obe­zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante ).

Pen­tru mai multe informații și pro­gra­mări ne puteți contacta la nu­­mărul de telefon 0254248884, mobile 0738693116 si 0735635702 sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ori pe pagina de Facebook: Sanatoriul Geoagiu.

Mai tre­buie subliniat că, potrivit spe­cialiștilor, funcționarea optimă a corpului și a minții depinde foarte mult de calitatea și can­titatea somnului. Pe­ri­oa­dele de somn întrerupt sau re­dus ca­litativ pot conduce, în timp, la ma­­ni­festări fiziologice gra­ve, cu im­pact de pro­porții asupra orga­nismului. Netra­tate, acestea pot induce apariția unor noi afecțiuni sau com­plicații.

 

Scroll to top