Header

Regulamente / Documente

  Descărcare

Codul etic de conduită a personalului contractual 

Regulamentul de organizare și Funcționare

 

Regulamentul intern

 

Codul de etică și deontologie

Contractul colectiv de muncă

  

Scroll to top